Selasa, Maret 30, 2010

Tanda-Tanda Orang yang Berilmu

a. Mengamalkan ilmunya,mendapatkan berkah ilmunya.
b. Bermanfaat bagi manusia lain, memberikan pengaruh yang terbaik terhadap lingkungan sekitarnya, dan menyebarkan ilmu.
c. Sabar dalam menghadapi cobaan, lapang dada disaat orang menjauhinya, dan rendah hati dalam segala keadaan.
d. Zuhud terhadap dunia, senantiasa memohon kepada Allah agar di jauhkan dari perkara-perkara yang fana dan dikaruniakan kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti.
e. Berakhlak mulia, berpribadian agung, dan jauh dari cela.
f. Memiliki semangat yang tinggi dalam menulis,, mendidik generasi dan melakukan kebaikan.
g. Membuang jauh-jauh taklid (ikut-ikutan) dan hanya bersandar pada al-quran dan assunah.
h. Memahami hakikat, mengenal tujuan-tujuan syari’at dan mengetahui rahasia-rahasia syari’at.
i. Bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak dan berusaha kuat mengungkapkan kebenaran.
j. Menjauhi perkarayang kotor dan tercela, serta meninggalkan hadist-hadist yang palsu.
k. Memahami realitas dan perkembangan zaman dan turut serta berjuang di dalamnya.

Sifat-Sifat Penuntut Ilmu yang Sukses

• Selalu bersemangat dan bermotivasi terhadap ilmu.
• Mengetahui betapa besarnya manfaat ilmu.
• Menuntut ilmu secara bertahap.
• Memperbanyak hafalan sewaktu muda.
• Menyadari bakat dalam diri dan mendalami bakat tersebut.
• Memanfaatkan berbagai cara dan sarana dalam belajar.
• Mengulang pelajaran yang di terima, menelusuri ketepatannya, mencermati permasalahannya, dan mendalami bidang keilmuannya.
• Berusaha untuk menciptakan inovasi baru dan membuang jauh-jauh semangat taklid (ikut-ikutan).
• Memperhatikan bidang-bidang lain untuk sekedar mengambil inti gagasannya dan mengikuti perkembangan zaman.
• Berusaha menulis, mengajar dan menilai ilmu pengetahuan yang di peroleh.
• Mengamalkan ilmunya untuk perkara-perkara yang berguna.

Perkata-perkata sahabat nabi dan para ulama’

1. Syaddad bin aus berkata “ kalian tidak akan melihat sebuah kebaikan kecuali sebab akibatnya, dan kalian tidak akan melihat sebuah kejahatan kecuali sebab akibatnya, segala kebaikan dan segala aspeknya akan berada di surge dan segala kejahatan dan segala aspeknya akan berada di neraka, sesungguhnya dunia adalah ibarat hidangan yang dimakan oleh banyak orang bai dan orang jahat, akhirat adalah janji yang benar, masing-masing ada pecintanya, maka dari itu, hendaklah kalian menjadi pecinta akhirat dan jangan menjadi pecinta dunia”. Ketika akan meninggal dunia, dia berkata” hal yang paling aku khawatirkan menimpa umat ini adalah pamer dan shahwat terselubung”.
2. Mu’adz bin jabal berkata” kenalilah kebenaran dengan kebenaran, karena kebenaran itu memiliki cahaya, dan berhati-hatilah kalian terhadap keputusan hakim yang menyimpang”. Dan dia juga berkata” pelajarilah ilmu apa saja yang kalian inginkan, karena allah tidak akan memberi manfaat dari ilmu kalian hingga kalian mengamalkannya”.
3. Ibnu abbas berkata” ilmu itu di cari dan tidak akan datang begitu saja.
4. Salamah bin dinar berkata” sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mencintai ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah ulama yang mencintai penguasa”.
5. Abu muslim al-khsulani berkata” meniggalkan kesalahan lebih mudah daripada memohon taubat”. Ia juga berkata” apakah para sahabat Muhammad mengira bahwa mereka mendahului kita dalam meraih pahala besar? Dami allah tidak, kita akan berdesak-desakan mengerumuni beliau sampai mereka tahu bahwa mereka telah meninggalkan para ksatria di belakang mereka”
6. Khalid bin yazid pernah di Tanya” apakah sesuatu yang paling dekat?” dia menjawab “ ajal” lalu dia ditanya lagi” apalkah sesuatu yang paling jauh? Dia menjawab “cita-cita” lalu dia ditanya lagi” apakah sesuatu yang paling diharapkan?” dia menjawab “ amal”. Dia juga pernah berkata” jika ada orang yang terbelenggu, tertipu, dan kagum terhadap pendapatnya sendiri, maka sempurnalah kerugiannya”
7. Hasan al-bashri berkata” dirham tidak akan membuat seseorang itu mulia, melainkan justru dia akan dihinakan allah”
8. Ahnaf bin qais berkata” tidak ada muru’ah bagi pendusta, tidak ada ketenangan bagi pendengki, tidak ada muslihat bagi orang yang kikir, tidak ada kemulian bagi orang yang tidak bermoral, dan tidak ada saudara bagi orang yang tidak sabar (cepat bosan).
9. Muhammad bin wasi’ berkata” jika dosa itu mempunyai aroma, maka kalian tidak akan mendekatiku, karena busuknya aromaku.
10. Syuraih al-qadhi berkata” apabila aku tertimpa musibah, maka aku akan bersyukur kepada allah sebanyak empat kali, pertama, aku bersyukur tidak tertimpa musibah yang lebih besar dari musibah yang menimpaku, kedua, aku bersyukur jika dia menganugrahkan kepadaku kesabaran dalam menghadapinya, ketiga, aku bersyukur jika Dia membimbingku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji’un, sehingga aku mengharap pahala dariNya, keempat, aku bersyukur jika Dia tidak menjadikan musibah itu dalam agamaku.
11. Thawus berkata” tidak sempurna ibadah seorang pemuda hingga dia menikah”
12. Wahb bin munabbih berkata” ilmu adalah kekasih seorang mukmin, murah hati sebagai pembantunya, akal sebagai petunjuk jalannya, amal sebagai pengawalnya, sabar sebagai panglima tentaranya, lemah lembut sebagai ayahnya, dan keramahan sebagai saudaranya”. Dia juga berkata” jika anda mendengar ada orang yang memujimu atas apa yang tidak ada padamu, maka jangan heran kalau dia akan mencelamu atas cela yang tidak ada pada dirimu”. Dan dia jiga berkata” seorang mukmin mengamati sesuatu agar ia tahu, berbicara agar dia paham, diam agar dia bebas dari kesalahan, dan menyepi agar ia dapat melantunkan zikir”.
13. Sayyid Quthb berkata” tugas kita yang sebenarnya adalah bukan untuk menghukumi manusia, tugas kita hanya memahamkan orang agar mengetahui hakekat kalimat laa ilaha illallah, kebanyakan orang tidak mengetahui tujuan yang sebenarnya dari kalimat itu yaitu menjadikan syari’at islam sebagai satu-satunya rujukan”. Dan dia juga berkata” tabi’at dari sebuah kebenaran adalah kejelasannya dan selalu muncul ke permukaan, hal ini tidak membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, manusia akan mencela orang yang memilih kebenaran dan mampu memilih jalan yang benar”.
14. Imam syafi’I berkata” barangsiapa hafal al-quran akan mulia nasibnya, barangsiapa mendalami ilmu fiqih akan tinggi derajatnya, barangsiapa hafal hadist akan kuat argumentasinya, barangsiapa hafal bahasa arab dan sya’ir akan menggetarkan kepribadiannya, barangsiapa tidak menjaga dirinya maka ilmunya tidak bermanfaat”.
15. Ibnul jauzi pernah ditanya” mana yang lebih baik menurut anda, bertasbih atau beristighfar?” dia menjawab” pakaian yang kotor lebih memerlukan sabun dari pada parfum”. Dia juga berkata” barangsiapa merasa puas dan syukur maka hidupnya akan baik, dan barangsiapa serakah maka akan panjang kegelishannya”.
16. Ibnu taimiyah berkata” sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga, barang siapa yang belum memasukinya maka tidak akan masuk surganya allah, surge itu adalah berzikir kepada allah. Apa yang telah dilakukan terhadapku? Sesungguhnya surgaku ada di dalam dada, dan matiku adalah syahid dan penjaraku adalah khalwah (meditasi)ku”.
17. Abdullah bin mubarrak berkata” berapa banyak perbuatan kecil menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak perbuatan besar menjadi kecil karena niatnya. Barangsiapa dekat dengan para ulama’ maka akhiratnya terjaga, barangsiapa yang dekar dengan pejabat maka dunianya terjamin dan barangsiapa dekat dengan teman maka kehormatannya terpenuhi”.
18. Fudhail bin iyadh berkata” kalau kamu tidak mampu melakukan shalat malam dan puasa di siang hari, ketahuilah bahwa kamu sedang dihalangi oleh kesalahanmu sendiri. Barangsiapa mengetahui derajat dirinya maka akan tenang jiwaa” “ sesungguhnya kemaren adalah pelajaran, hari ini berbuat, dan esok adalah cita-cita”. “ meninggalkan pekerjaan karena seseorangadalah riya’ dan melakukan perkerjaan karena seseorang adalah syirik, sedangkan ikhlas adalah mendahuluikan allah dari keduanya”
19. Muhammad khadhar Husain berkata” sesungguhnya pemisahan agama dari politik merupakan penghianatan atas kebenaran islam, umat islam akan tertinggal jauh setelah kekuasaan di pegang oleh non-muslim”
20. Hafsah binti sirin berkata” wahai pemuda, pergunakan waktu sebaik-baiknya disaat kalian dalam keadaan muda, karena saya melihat banyakk sekali amal perbuatan yang bisa dilakukan oleh para pemuda”.

KATA-KATA HIKMAH Jadilah Orang Yang Paling Bahagia

1.apa yang telah berlalu, biarlah ia berlalu, dan apa yang telah pergi, biarlah binasa. Jangan anda pikirkan apa yang telah berlalu, karena ia telah pergi dan lenyap
2.Ridholah dengan takdir yang telah ditentukan dan rizki yang telah di bagikan dengan hati yang terbuka, segala sesuatu itu sudah ada ukurannya, maka tinggalkan berkeluh kesah
3.Jangan sekali-kali mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain, cukuplah allah tempat bergantung, anda tidak perlu takut pada orang yang pendendam dan iri hati
4.Apabila anda berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya waktu petang, hiduplah kamu di hari ini saja, curahkan seluruh perhatian anda untuk menjadi lebih baik di hari ini.
5.Biarkan masa depan itu datang dengan sendirinya, dan jangan terlalu cemas dengan hari esok, karena jika anda melakukan terbaik hari ini, pastilah hari esok akan baik pula.
6.Bebaskan jiwa andaa dari rasa dengki dan iri hati, buang jauh-jauh penyakit permusuhan dan hilangkan rasa permusuhan dari hari anda.
7.Buku adalah sahabat yang terbaik, bergaullah dengan buku, bersahabatlah dengan ilmu, dan bertemanlah dengan pengetahuan.
8.Terimalah dengan ikhlas apa yang ada pada diri anda, niscaya anda akan memperoleh ketentraman dan kebahagian.
9.Ketahuilah bahwa setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan dan kelapangan pasti datang setelah adanya kesulitan, ketahuilah bahwa keadaan seseorang itu tidak akan tetap selamanya sebagaiman hari-hari yang senantiasa berputar.
10.Optimislah…… dan janganlah berputus asa, dan jangan pula menyerah tanpa berusaha, dan selalu berbaik sangka kepada tuhanmu, dan tunggulah kebaikan dan keberhasilan yang akan segera dia berikan.
11.Terimalah dengan lapang dada dengan pilihan allah untuk anda, sebab anda tidak tahu hikmah yang tersembunyi di balik pemberiannya itu, boleh jadi kesulitan itu lebih baik bagimu daripada kesenangan.
12.Ketahuilah bahwa anda bukanlah satu-satunya orang yang mendapatkan musibah, tiada seorangpun di dunia ini yang terbebas dari kesedihan dan luput dari kesulitan.
13.Ketahuilah bahwa orang mengumpat anda berarti telah memberikan pahala kepada anda, menghapuskan kesalahan-kesalahan anda, dan menjadikan diri anda terkenal, semua itu adalah sebuah kenikmatan.
14.Maniskanlah wajah anda kepada siapa saja, niscaya anda akan mendapatkan cinta kasih mereka, haluskan tutur kata anda pasti mereka akan mencintai anda, dan rendah dirilah terhadap mereka pasti mereka akan menghormati anda.
15.Balaslah setiap kebaikan dengan yang lebih baik, berbuatlah baik kepada sesame manusia, padamkanlah api permusuhan, berdamailah dengan musuh, dan perbanyaklah sahabat.
16.Hadapilah manusia itu sesuai dengan keadaan mereka, maklumi apa yang tidak tidak sengaja mereka lakukan, ketahuilah bahwa ini merupakan sunnahtullah pada manusia dan kehidupan itu sendiri.
17.Aturkanlah semua kegiatan anda, jangan menumpuk pekerjaan untuk di kerjakan pada waktu yang bersamaan, nuatlah jadwal dan kerjakan dalam satu waktu tertentu, dan luangkan beberapa waktu di antaranya untuk beristirahat, agar hasil yang akan di perolehnya lebih baik.
18.Lihatlah orang yang lebih rendah dari anda dari seg tubuh, rupa, harta, rumah, pekerjaan, dan keluarga, niscaya anda akan menyadari bahwa anda masih lebih baik dari ribuan orang lainnya.
19.Janganlah anda sekali-kali melukai perasaan seseorang, jadilah orang yang mempunyai lidah yang selalu berkata benar, bertutur dengan lembut, dan jadikan orang yang ada di sekitar anda merasa aman.
20.Janganlah marah, sebab marah hanya akan merusak keadaan jiwa, mengubah budi pekerti, memperburuk pergaulan, menghancurkan kasih saying, dan memutuskan tali silahturrahim.
21.Percayalah pada kemampuan diri sendiri, dan jangan menggantungkan diri pada orang lain, anggaplah bahwa mereka memerlukan anda, dan bukan anda memerlukan mereka, hanya allahlah yang selalu bersama diri anda.
22.Hindari kata “ nanti”, menundakan perkerjaan, dan menunda-nunda kewajiban, ketahuilah bahwa semua itu adalah awal dari kegagalan.
23.Tinggalkanlah sikap ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan jauhilah sikap yang tidak ada arah tujuan, tetapi bersemangatlah, bulatkan tekad dan maju.
24.Jangan sia-siakan usia anda dengan sering menukar tempat kerja, karena sikap demikian menunjukkan bahwa anda tidak pernah berhasil dalam permasalahan apapun.
25.Biasakan diri dengan mengeluarkan sedekah meskipun sedikit, karena sedekah dapat memadamkan api kesalahan, menggembirakan hati, menghilangkan keresahan, dan akan menambah rizki.
26.Kunjungilah rumah sakit agar anda merasakan bagaimana nikmatnya sehat, kunjungilah penjara agar anda tahu arti sebuah kebebasan, kunjungilah rumah sakit jiwa agar anda tahu bagaimana nikmatnya berakal sehat, sebab jika anda tidak pernah mengunjungi tempat-tempat seperti itu, maka anda akan senantiasa tidak puas dengan apa yang ada pada anda.
27.Waspadalah……..jangan anda di hancurkan oleh perkara-perkara yang remeh, tetapi juga jangan berikan perhatian yang besar pada permasalahan yang kecil, berhati-hatilah jangan terlalu takut menghadapi masalah dan jangan terlalu membesar-besarkan masalah.
28.Jadilah orang berpandangan luas, berusahalah untuk memaafkan siapa saja yang berbuat salah pada anda agar anda bisa menikmati hidup ini dengan damai dan hati yang tenang, dan buanglah jauh-jauh keinginan untuk membalas dendam.
29.Jangan buat musuh-musuh anda gembira dengan kemarahan dan kesedihan anda, karena irulah yang diinginnkan oleh mereka, jangan anda lulusakn keinginan mereka untuk mengeruhkan kehidupan anda.
30.Janganlah anda seperti lalat yang hanya hinggap di atas luka, janganlah menginjak-injak di atas penderitaan oran lain, membicarakan aib meraka, merasa senang dengan kekeliruan mereka.
31.Jika tali terlalu tegang, maka itu tandanya akan putus, jika malam sangat gelap, maka kegelapan itu akan segera berlalu, jika urusan terasa semakin sulit itu artinya kelapangan akan segara datang, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan.
32.Setelah lapar ada kenyang, setelah sakit ada sehat, setelah fakir ada kaya. Dan kesedihan itu selalu diiringi oleh kebahagian. Inilah sunnah allah yang tidak dapat di ganggu gugat.
33.Jangan anda gelisah ketika mengalami kesusahan, sesungguhnya kesusahan itu dapat menguatkan hati anda, membuat anda dapat merasakan nikmatnya sehat, akan membulatkan tekad anda, akan mengangkat kedudukan anda, dan akan menampakan kesabaran anda.
34.Apa yang akan menimpa diri anda, tidak akan mungkin meleset dari anda, apa yang sudah di tetapkan tidak akan mengenai anda, tidak mungkin akan menimpa anda. Apapun kejadian yang aanda temui, tinta sudah mongering. Tidak ada alas an bagi anda untuk mengindar dari ketentuan.
35.Ubahlah kerugian anda menjadi keuntungan, buatlah musibah terasa nikmat seperti limau yang asam diubah menjadi minuman manis yang menyegarkan, masukkan segenggam gula ke dalam air musibah dan olahlah semuanya dengan kepandaian anda sehingga semuanya terasa nikmat.
36.Kebaikan yang tersembunyi di balik sesuatu yang anda benci terkadang lebih banyak daripada ynag ada dalam sesuatu yang anda sukai, karena andatidak mengetahui akibat yang akan terjadi, betapa banyak kenikmatan yang tersembunyi dalam kesulitan dan betapa banyak kebaikan yang tersembunyi di balik baju keburukan.
37.Pekerjaan yang serius akan membebaskan jiwa dari pikiran yang jahat, dari hayalan-hayalan yang penuh dosa, dan dari keinginan-keinginan yang haram.
38.Barangsiapa yang memiliki tingkahlaku yang sopan, perasaan yang sehat, dan akhlak yang mulia, maka dia akan membuat dirinya dan orang lain berbahagia, dan akan mendapatkan hati yang tenang dan keadaan jiwa yang sejuk.
39.Hiburlah hati anda, karena hati itu cepat bosan dan mudah merasa letih. Lakukan kegiatan yang bermanfaat dan pilihlah kegiatan yang paling banyak mengandung hikmah dan berbagai macam pengetahuan.
40.Ilmu pengetahuan itu akan membuat hati anda menjadi lapang, memperluas wawasan, dan dapat menghadirkan cekrawala hingga ke dalam jiwa, sehingga anda dapat keluar dari kecemasan, kegundahan dan kesedihan jiwa.
41.Di antara hal yang dapat membuat kita bahagia adalah dapat mengatasi rintangan dan mengalahkan kesulitan. Nikmatnya kemenangan tidak dapat di bandingkan dengan kenikmatan apapun, dan kegembiraan yang disebabkan oelh keberhasilan tidak dapat disamakan dengan kegembiraan apapun.
42.Jika anda ingin merasakan kebahagian bersama orang lain, maka perlakukanlah mereka dengan cara yang sama yang anda sukai ketika memperlakukan anda. Jangan merendahkan dan meremehkan martabat mereka.
43.Apabila seseorang dapat mengenal dirinya dan ilmu yang sesuai dengannya serta dapat mengaplikasikan ilmunya sesempurna mungkin, niscaya dia akan mendapatkan lezatnya keberhasilan dan nikmatnya kemenangan.
44.Siapa yang pada waktu pagi dia merasa aman dalam keluarganya, badan merasa sehat, dan miliki makanan untuk hari itu, maka sebenarnya dia telah memiliki dunia seluruhnya.
45.Prinsip-prinsip kesuksesan adalah bawha allah dan orang-orang di sekiling anda ridho kepada anda, jiwa anda pun jiwa yang ridho dan anda mampu mempersembahkan amalan yang bermanfaat.
46.Makan adalah kebahagian sehari, bepergian adalah kebahagian seminggu, pernikahan adalah kebahagian sebulan, harta adalah kebahagian setahun, iman adalah kebahagian seumur hidup.
47.Anda tidak akan bahagia dengan tidur, makan, minum dan menikah saja, tetapi anda akan bahagia dengan berbuat baik, karena berbuat baik itulah yng telah melahirkan orang-orang besar di bawah langit ini.
48.Anda sendirilah yang mewarnai hidup anda dengan cara pandangan anda terhadap hidup itu sendiri, hidup anda adalah ciptaan dari pikiran anda sendiri, maka janganlah memakai kaca mata hitam kalau ingin melihat indahnya dunia ini.
49.Pikirkanlah tentang orang- orang yang anda cintai, jangan anda luangkan waktu sedetikpun untuk memmikirkan tentang orang yang anda benci, karena mereka tidak mau tahu tentang diri anda dan keresahan yang anda dapatkan.
50.Kebahagian itu tidak terletak pada keturunan, harta, dan emas berlian, tetapi kebahagiaan itu terletak pada agama, ilmu, pengetahuan, sopan santun dan tercapainya cita-cita.
51.Berpikirlah tentang keberhasilan anda, tentang hasil pekerjaan anda, dan tentang kebaikan apa yang telah anda lakukan kepada orang lain, kemudian bergembiralah dengan itu semua dan bersyukurlah kepada allah, sesungguhnya cara ini dapt melapangkan dada anda.
52.Antara anda dan orang kaya itu hanya berselisih satu hari, adapun kemaren mereka tidak akan mendapatkan kelezatannya, sedangkan hari esok bukan milik anda dan juga bukan milik mereka, mereka hanya mendapatkan satu hari, sungguh singkat masa itu.
53.Hanya ada satu kata untuk kurun waktu yaitu”sekarang”. Tidaak ada dalam kamus kebahaigan kecuali satu kata yaitu “ ridho”.
54.Jika anda ditimpa suatu musibah, maka bayangkan bahwa musibah itu sangat besar, niscaya anda akam mudah menghadapinya, dan anggap bahwa musibah itu akan segera berakhir, kalau bukan karena musibah pastilah anda tidak akan mengharapkan senangnya kedamaian dan kedamaian.
55.Jika anda terhimpit dalam satu krisis, maka ingatlah berapa banyak krisis yang telah berhasil anda lalui dan berapa banyak allah telah menyelamatkan diri anda, ketika itu juga anda akan sadar bahwa Allah yang telah menyelamatkan anda saat pertama kali, dan menyelamatkan anda kembali dalam waktu yang lain.
56.Jangan terlalu cepat mengambil keputusan sebelum anda selesai mempelajari semua aspeknya, kemudian minta pilihan kepada allah, dan mintalah pendapat dari orang-orang yang bijak dan dapat di percaya, jika anda berhasil memang itulah yang di kehendakiNya dan jika anda tidak berhasil maka janganlah anda menyesal.
57.Orang yang cerdas banyak mempunyai teman dan sedikit musuh, karena seorang teman baru dapat dalam jangka waktu setahun, sedangkan musuh bisa di dapat dalam jangka waktu sehari, maka beruntunglah orang yang telah di beri allah kasih saying makhlukNya
58.Jangan pernah mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan harta, memenuhi keinginan syahwat dan mendapatkan jabatan, karena semua itu pasti akan sia-sia, orang yang kesehatannya sudah hilang tidak akan pernah merasakan kesenangan.
59.Orang yang malasa dan bodoh hakikatnya adalah orang yang membuat orang di sekitarnya keletihan dan menderita kesedihan,sedangkan orang yang rajin bekerja dan bersungguh-sungguh, dia orang yang faham bagaimana cara meraih kehidupan dan bagaimana meraih kebahagian.
60.Seandainya seorang wanita menggenggam dunia, berhasil mendapatkan penghargaan dari seluruh dunia, dan berhasil mendapatkan gelar pendidikan, namun tidak mempunyai suami, sesungguhnya wanita adalah miskin.
61.Kehidupan yang sempurna itu adalah di masa muda anda mencurahkan seluruh waktu anda untuk mendapatkan keinginan-keinginan anda, dan masa dewasa anda mencurahkan waktu anda untuk berjuang dan di masa tua anda mencurahkan waktu anda untuk merenung.
62.Salahkan diri anda sendiri atas semua kelalaian yang anda lakukan, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain, karena anda mempunyai aib yang memerlukan waktu yang lama untuk memperbaikinya, oleh karena itu janganlah mengurus orang lain uruslah diri anda sendiri.
63.Kebahagian itu terletak pada pengorbanan, kemampuan membentengi kesombongan, keinginan untuk menderma, sikap tidak mengganggu orang lain, dan jauh dari sifat egoism dan ingin menang sendiri.
64.Tertawa sekedarnya akan membuat jiwa menjadi lapang, memperkuat hati, menghilangkan kebosanan, meningkatkan semangat bekerja, serta menjernihkan pikiran.
65.Sahabat yang baik adalah sahabat yang sangat anda percaya dan membuat diri anda tenang bersamanya, membantu anda dalam kesulitan, ikut prihatin dengan kegelisahan anda, dan ia tidak menyebarkan rahasia-rahasia anda.
66.Jangan mengharapkan kebahagia lebih besar daripada kebahagian yang ada di depan mata anda, karena anda akan kehilangan semua kebahagian, kebahagian di sepan mata sekalipun, dan janganlah menunggu musibah-musibah yang akan datang, karena sama artinya anda mempercepat datangnya rasa takut dan kesedihan.
67.Sepotong roti lebih nikmat di makan disaat hati tenang daripada segudang keju dengan hati penuh ketakutan, sebuah gubuk namun tertutup dari aib, lebih baik dari istana yang penuh dengan fitnah.
68. Berbagai kesulitan dalam meraih cita-cita adalah sesuatu yang menyenangkan, letih dalam keberhasilan adalah sesuatu yang melegahkan, peluh dalam bekerja adalah minyak wangi, pujian baik adalah parpum yang harum.
69.Kegembiraan dengan makanan dan harta adalah kegembiraan anak kecil, kegembiraan dengan pujian adalah kegembiraan orang dewasa, berbuat baik adalah kemuliaan yang tidak akan hilang.
70. Siapa yang tidak bahagia dalam rumahnya pasti dia tidak akan menemukan tempat yang bahagia di luar rumahnya, siapa yang tidak di cintai keluarganya pasti dia tidak mendapatkan cinta dari orang lain, siapa yang menyia-nyiakan hari ini pasti hari esok akan tersia-siakan.
71. Hati yang selalu gembira dapat membunuh bakteri kemarahan, jiwa yang ridho dapt mengusir serangga kebencian.
72. Keamanan adalah pijakan yang kuat, kesehatan adalah makanan yang paling lezat, cinta adalah obat yang paling mujarab, menutup aib adalah pakaian yang paling baik.
73. Jalan yang paling aman adalah jalan menuju rumah anda, hari yang paling baik adalah hari disaat anda berbuat baik, waktu yang paling buruk adalah waktu anda berbuat kejahatan pada seseorang.
74. Tidak ada artinya hidup bagi orang yangburuk kelakuannya, tidak ada ketenangan bagi orang yang suka bermusuhan, tidak ada rasa aman bagi orang yang berbuat dosa, tidak ada yang menyenangi orang yang durhaka, tidak ada yang memuji pembohong, tidak ada yang mempercayai penghianat.
75. Jadilah seperti burung yang rezekinya datang setiap pagi dan petang, tidak pernah memikirkan hari esok, tidak pernah percaya pada siapapun, dia tidak sombong dan tangkas gerakannya.
76. Siapa yang bergaul dengan manusia, mereka akan meremehkannya, siapa yang kikir kepada orang lain maka mereka akan membencinya,siapa yang penyantun terhadap orang lain maka mereka akan menyeganinya, siapa yang dermawan terhadap orang lain maka mereka akan menyukainya, siapa yang suka meminta-minta kepada orang lain maka mereka akan membencinya.
77. Cakrawala berputar, siang dan malam terus berganti, waktu terus berputar, maka mustahil keadaan akan tetap tanpa perubahan, sedangkan yang maha kuasa setiap saat selalu dalam urusanNya. Oleh karena itu mengapa kita harus bersedih.
78. Hari kemaren telah mati, hari ini dalam pengendalian, hari esok belum lahir, anda hanya memiliki waktu sekarang, oleh karena itu isilah hari ini dengan ketaatan, niscaya anda akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.
79. Mungkin saja kesan pertama sari permasalahan yang anda hadapi membuat anda kurang senang, namun ternyata setelah semua itu anda lalui anda boleh tersenyum puas karenanya, sebagaimana awan, awalnya kilat dan petir namun akhirnya hujan yang begitu segar.
80. Memakai kepribadian orang lain, larut dalam identitas orang lain, dan meniru orang lain adalah bentuk tindakan bunuh diri dan menghancurkan nilai-nilai utama kepribadian.
81. Ketika anda meminum air yang hangat maka sangat berat bagi anda untuk mengucapkan Alhamdulillah, namun jika anda meminum air yang begitu dingin dan segar maka seluruh organ tubuh anda akan serentak mengucapkan Alhamdulillah.
82. Kebahagiaan termurah yang dijual di pasar orang-orang beraqal adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat, sedangkan barang yang paling berharga di pasar dunia adalah ketika anda bersikap ramah kepada semua orang dan mereka bersikap ramah kepada anda.
83. Juahilah kesedihan, karena itu adalah racun, jauhilah kelemahan karena itu adalah kematian, jauhilah kemalasan karena itu adalah kegagalan, jauhilah pendapat yang tidak lurus karena itu adalah tanda buruknya kepengurusan anda.
84. Siapa yang meremehkan penguasa niscaya hilanglah dunianya, siapa yang meremehkan orang alim niscaya hilanglah agamanya, siapa yang meremehkan teman niscaya hilanglah wibawanya, siapa yang meremehkan allah niscaya hilanglah dunia dan akhiratnya.
85. Ilmu itu teman akrab dalam kesepian, sahabat dalam keterasingan, pengawas dalam kesendirian, penunjuk kejalan yang lurus, penolong disaat susah, dan bekal setelah mati,
86. Anda tidak akan merasakan bahagia saat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain selama rasa duka masih menyelimuti hatimua, oleh karena itu berpindahlah dari satu perasaan ke perasaan yang lain agar anda mendapatkan kegembiraan.
87. Dunia adalah kekuatan, masa muda adalah kesehatan, harga diri adalah kesabaran, kemulian adalah ketaqwaan, status adalah harta.
88. Orang yang paling sengsara adalah orang yang ingin menjadi orang lain, orang yang tidak menerima takdir, yang jenuh dengan rezekinya, dan buruk akhlaqnya.
89. Orang yang bodoh adalah orang yang memerlukan orang hina, orang yang fakir adalah orang yang menganggap sedikit terhadap sesuatu yang banyak, orang yang buta adalah orang yang tidak dapat melihat aibnya sendiri.
90. Kesenangan itu hanya akan didapatkan melalui susah payah, ketenangan hanya di dapatkan melalui kerja keras, dan cinta hanya didapatkan dengan sopan santun.
91. Jangan tamak dengan sesuatu yang anda dengar, jangan terlalu membatasi teman, jangan terlalu berani membuka rahasia diri anda kepada wanita, dan jangan memperturutkan semua keinginan hawa nafsu anda.
92. Jangan mencintai karena tekanan, jangan membenci secara berlebihan, jangan hidup secara boros, jangan mengingat-ingat karena menyesal, dan jangan mencari kemuliaan semata.
93. Kehidupan ini adalah kesempatan yang hanya boleh dirasakan setelah kehilangan, sedangkan kesehatan itu adalah mahkota yang bersemayan di atas kepala orang-orang yang sehat, yang hanya dilihat oleh orang-orang yang sakit.
94. Sebaik-baik harta yang anda miliki adalah yang memberikan manfaat, seagung-agungnya ilmu yang anda miliki adalah yang meninggikan derajat, sebaik-baik rumah adalah yang memberikan kebebasan, dan sebaik-baik sahabat adalah yang sering menasehati anda.
95. Kegemukan adalah kelalaian, terlalu banyak makan akan menghilangkan kecerdasan, terlalu banyak tidur adalah kegagalan, terlalu banyak tertawa akan mematikan hati, dan pikiran yang jahat adalah siksa.
96. Diantara sekian banyak kenikmatan dunia itu di antaranya adalah bepergian bersama orang yang anda cintai, menjauh dari orang yang menyakiti, dan mengingat keberhasilan.
97. Dunia adalah hal yang paling menyenangkan pada saat tidak dianggap, dan keperluan adalah hal paling murah ketika tidak diperlukan.
98. Anda cemas karena rezeki hari esok, tapi siapa yang dapat menjamin datangnya hari esok?, anda bersedih dengan kejadian yang kemaren tapi siapa yang dapat mengembalikan hari kemaren?.
99. Orang yang puas adalah raja, orangyang boros adalah pemberani namun tanpa perhitungan, orang yang banyak marah adalah orang gila, orang yang terburu-buru adalah orang yang tergesa-gesa, orang yang pendengki adalah orang yang dzholim.
100. Orang yang bahagia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, orang yang beruntung adalah orang yang kaya dan banyak melakukan kebaikan, dan orang yang mendapat keberkahan adalah orang yang bertambah ilmunya lalu semakin bertambah taqwanya.
101. Kejujuran adalah ketenangan, kebohongan adalah keraguan, rasa malu adalah benteng, ilmu adalah pegangan, sastra adalah keindahan, dan diam adalah hikmah.
102. Rakus adalah kerendahan, tamak adalah kehinaan, bakhil adalah kerendahan, rasa takut adalah kegagalan, dan lalai adalah penghalang.
103. Rasa sakit yang sedetik itu terasa bagaikan sehari, dan kenikmatan yang sehari itu terasa bagaikan sedetik, malam yang bahagian terasa sangat pendek, dan malam yang penuh dengan kesedihan terasa sangat panjang.
104. Jika anda mengingat masa lalu, maka ingatlah masa lalumu yang indah agar anda gembira, jika anda mengingati hari ini, maka ingatlah apa yang anda telah anda hasilkan, pasti anda akan terasa bahagia, dan jika anda mngingat hari esok maka ingatlah mimpi-mimpi anda yang indah agar anda menjadi orang yang optimis.
105. Hidup itu pendek, maka jangan diperpendek lagi dengan kekeruhan, teman itu sedikit, maka jangan dipersedikit lagi dengan kecelaan, musuh sudah banyak, maka jangan diperbanyak lagi dengan akhlak yang buruk.
106. Jadilah seperti lebah, dia memakan makanan yang baik, dan mengeluarkan yag baik pula, jika dia hinggap di atas dahan, dia tidak merusaknya dan jika dia hinggap di bunga dia tidak merusak bunga tersebut.
107. Jangan merasa takut dengan kesulitan-kesulitan, karena singa berani menghadapi kumpulan unta tanpa ada rasa takut sedikitpun, jangan mengeluh karena beban berat yang harus anda tanggung, sebab keledai tidak pernah mengeluh dengan beban berat yang di bawa, jangan pernah bosan dengan harapan anda, sebab anjing akan selalu mengejar mangsanya walaupun harus melewati bara api.
108. Jangan mengira bahwa cacat menjadi penghambat bagimu untuk sampai pada satu tujuan, berapa banyak orang yang hebat memperoleh keberhasilan padahal mereka buta, lumpuh, pincang, maslahnya bukan terletak pada bentuk fisik tapi terletak pada kemauan.
109. Jika datang kesulitan, maka ketahuilah bahwa itu hanyalah awan di musim panas yang sebentar lagi akan berlalu, jangan takut dengan gemuruh petirnya dan sambaran kilatnya, karena boleh jadi awan itu malah membawa hujan yang menyejukkan.
110. Orang yang tidak pernah bahagia di rumahnya, maka dia tidak akan pernah bahagia di tempat lain, ketahuilah bahwa tempat yang paling mententramkan jiwa, yang paling menenangkan hati dan yang paling jauh dari beban yang amat berat adalah rumah anda sendiri.
111. Pikiran jika dibiarkan lepas, ia akan pergi mengembara menuju lembah keburukan akhlaq dan jurang kesedihan dan kepedihan. Oleh karena itu, jangan anda biarkan pikiran anda berkeliaran tanpa di jaga, tetapi kendalikanlah pikiran anda agar ia hanya beredar pada sesuatu yang bermanfaat.
112. Perjalanan yang paling mulia adalah perjalanan menuju masjid, perjalan yang paling aman adalah perjalanan anda menuju rumah anda, situasi yang paling berat adalah situasi anda menghadap penguasa, keadaan yang paling agung adalah ketika anda sujud kepada allah.
113. Jangan mengambil keputusan pada saat anda marah karena anda pasti akan menyesal, sebab marah dapat melenyapkan kebenaran, menghilangkan berbagai pertimbangan dan dapat mengurangi perenungan.
114. Jangan menuntut orang lain untuk menghormati anda sampai anda sendiri yang memulai menghormati mereka, dan jangan mencela mereka atas kegagalan yang menimpa diri anda, namun celalah diri anda sendiri, jika anda ingin agar orang lain menghormati anda, maka hormatilah diri anda sendiri.
115. Orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka hatinya akan hancur, urusannya akan terabaikan, dan keresahan di hatinya akan menjadi-jadi karena tuntutan hawa nafsu itu tidak terbatas, dan memang hawa nafsu selalu memerintah dan selalu menipu.
116. Rezeki burung itu tidak datang dengan sendirinya ketika dia berada di sarangnya, mangsa singa juga tidak datang dengan sendirinya saat dia berada dalam sarangnya, dan makanan semut tidak datang dengan sendirinya disaat dia berada dalam lubangnya, semuanya harus berusaha dan mencari, oleh karena itu carilah rezeki anda sebagaimana mereka mencarinya anda pasti akan memperolehnya sebagaiman mereka juga memperolehnya.
117. Batu lebuh kuat dari pada pohon, besi lebih kuat daripada batu, api lebih kuat daripada besi, angin lebih kuat daripada api, dan iman lebih kuat daripada angin yang bertiup.
118. Alangkah nikmatnya orang yang tidur, sedang orang lain mendo’akan kebaikan untuknya, dan alangkah celakanya orang yang tidur, sementara orang lain mendo’akan kecelakaan untuknya, itu adalah kabar gembira bagi orang yang dicintai oleh semua hati, dan kerugian bagi orang yang dikutuk oleh semua lidah.
119. Nyamuk selalu berusaha mengganggu dan menyakiti singa, namun singa tidak terpengaruh dan tidak peduli sedikitpun karena singa mempunyai kepentingan lain yang sudah di rancang.
120. Jauhilah orang-orang yang pesimis, sebab jika anda memperlihatkan sekuntum bunga kepadanya, maka dia akan memperlihatkan duri-durinya kepada anda, jika anda memperlihatkan air kepadanya maka dia akan memberikan kotorannya untuk anda, jika anda memuji keindahan matahari di hadapanya, maka dia akan mengeluh panasnya cahaya matahri.
121. Apakah anda menginginkan kebahagiaan yang sebenarnya? Tidak perlu dicari jauh-jauh karena kebahagiaan sejati itu ada dalam diri anda sendiri, ada dalam pikiran yang inovatif, ada dalam khayalan yang indah, ada dalam kemuan yang optimis, dan ada dalam hati yang penuh dengan kebaikan.
122. Merupakan musibah bagi kita jika kita takut kepada selain allah lebih 100 kali dalam sehari, seperti kita takut terlambat, takut salah, takut terlalu cepat, takut seseorang marah, takut seseorang ragu kepada kita dan sebagainya.
123. Sebahagian orang seperti ikan buta, dia mengira dia berada dalam gelas yang kecil, padahal dia berada didalam laut yang begitu luas, kita diciptakan di dunia yang begitu luas, namun sering kali kita menyemppitkan jiwa kita dengan segunung kebencian, ketakutan, permusuhan dan kesedihan.
124. Jangan terlalu mengekang perasaan, mengekang perasaan akan menyebabkan jiwa terganggu, dan akan menghalangi munculnya perasaan bahagia, jangan sembunyikan perasaan anda, ungkapkan semua perasaan anda dengan cara yang sesuai, karena cara yang sesuai akan membebaskan jiwa anda dari tekanan yang menghimpit.
125. Ambillah keputusan dengan segera, orang yang selalu menunda-nunda keputusannya untuk waktu yang lama, berarti dia sendiri yang telah menyita waktu-waktu bahagianya, ingatlah bahwa keputusan yang sudah diambil bukan berarti tidak dapat ditinjau lagi atau diperbaiki di kemudian harinya.
126. Tidak ada kunci yang tidak akan di buka, tidak ada ikatan yang tidak akan dilepaskan, tidak ada kejauhan yang tidak akan mendekat, tidak ada orang bepergian yang tidak akan sampai, hanya saja semuanya itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan.
127. Pusatkan perhatianmu pada satu pekerjaan, tekuni, dan cintailah, agar kamu menjadi orang yang terus maju.
128. Mulailah pekerjaan yang paling penting, jangan memecah-belahkan perhatian untuk banyak pekerjaan, karena itu kan membuatmu bingung dan lemah.
129. Seorang yang sukses, akalnya tidak akan kalah terhadap nafsunya, kesabarannya tidak akan kalah terhadap kelemahannya, tidak di remehkan oleh keinginannya dan tidak di sibukkan oleh permasalahan yang kecil.
130. Waspadalah dengan rasa bosan! Karena rasa bosan tidak menghargai hak dan kehormatan! Hendaklah kamu bersabar dan teguh.
131. Barang siapa tegar akan tumbuh, barang siapa bersungguh-sungguh akan dapat, barangsiapa menanam akan menuai, barangsiapa sabar akan beruntung, barangsiapa kuat akan menang.
132. Orang yang malas akan tertinggal, orang yang bingung akan tertidur, orang yang kosong akan menganggur, orang yang banyak angan-angan tidak mempunyai apa-apa.
133. Barangsiapa tidak pernah terbakar maka tidak akan bersinar, barangsiapa yang giat di masa mudanya, nisacaya akan bahagia di masa tuanya.
134. Tidak akan jatuh orang yang hemat, tidak akan gagal orang yang rajin, barangsiapa belajar agama di masa mudanya, kemulian akan menyertainya.
135. Makanan yang paling enak adalah yang dimakan diwaktu lapar, minuman yang paling segar adalah yang di minum di waktu haus, tidur yang paling nyenyak adalah yang di lakukan ketika terlalu capek, kesuksesan yang paling indah adalah yang dicapai melalui pengorbanan.
136. Tuntutlah terus jangan bosan! Musuh seorang penuntut adalah bosan.
137. Orang yang menyia-nyiakan semangat dan menghabiskan umurnya dalam kebingungan tidak akan menang dan tidak akan kalah.
138. Janganlah berhenti berusaha, karena malaikat terus mencatat, umur terus berkurang, kematian semakin dekat dan setiap nafas yang telah di keluarkan tidak akan kembali lagi.
139. Orang malas akan sengsara, orang yang diam akan menyesal, dalam gerak ada berkah, barangsiapa banyak mengembara akan boleh mengalahkan orang ramai.
140.

Kamis, Februari 25, 2010

Keajajiaban Al-Qur'an

KEAJAIBAN NOMOR DALAM Al-QUR’AN

Satu kajian dari Dr. Tariq Al Suwaidan dan terbitan bukunya “the series of the scientific miracles in qur’an” memperlihatkan kepada kita satu kehebatan nomor di dalam al-qur’an yang perlu kita ketahui, kehebatan ini bukanlah satu kebetulan bahkan mukjizat allah kepada rasulNya Muhammad SAW.
Berikut adalahh bilangan tentang perkara yang disebutkan di dalam al-qur’an:
•Dunia : 115 kali
Akhirat : 115 kali

•Malaikat : 88 kali
Syaitan : 88 kali

•Hidup : 145 kali
Mati : 145 kali

•Faedah : 50 kali
Kerugian : 50 kali

•Ummah : 50 kali
Penyampai : 50 kali

•Iblis ( penghulu syaitan : 11 kali
Mohon perlindungan dari iblis : 11 kali

•Musibah : 75 kali
Bersyukur : 75 kali

•Bersedekah : 73 kali
Berpuas hati : 73 kali

•Orang yang sesat : 17 kali
Orang yang meninggal dunia : 17 kali

•Muslimin : 41 kali
Jihad : 41 kali

•Emas : 8 akli
Kemurahan hidup : 8 kali

•Keajaiban : 60 kali
Fitnah : 60 kali

•Zakat : 32 kali
Berkat : 32 kali

•Minda : 49 kali
Nur : 49 kali

•Lidah : 25 kali
Sumpah : 25 kali

•Nafsu : 8 kali
Ketakutan : 8 kali

•Berbicara di tempat ramai : 18 kali
Berdakwah : 18 kali


•Kesusahan : 114 kali
Kesabaran : 114 kali

•Muhammad : 4 kali
Syari’at : 4 kali

•Lelaki : 24 kali
Perempuan : 24 kali
•Shalat : 5 kali

•Bulan : 12 kali
Hari : 365 kali

•Lautan ; 32 kali
Daratan : 13 kali

•Laut dan darat = 32 + 13 = 45
Jadi laut jika di persenkan = 32/45x100% = 71.11111111
Dan daratan = 13/45x100%=
Jadi jumlah semuanya = 100%
Manusia telah membuktikan bahwa air meliputi 71.111% daripada bumi dan tanah meliputi 28.889. begitulah kebesaran dan keagungan ciptaan allah SWT.
KEAJAIBAN ANGKA 19 DALAM AL-QUR’AN
Kehebatan al-qur’an tidak hanya di buktikan dari kesempurnaan kandungan, keindahan bahasa, ataupun kebenaran ilmiah yang sering mengejutkan para ahli sains.
Suatu kode matematika yang terkandung di dalamnya misalnya, tak terungkap selama berabad-abad l;amanya sehingga seorang sarjana pertanian mesir bernama Rashad Khalifa Berjaya menyingkap tabir kerahasian tersebut, hasilpenelitiannya yang dilakukan selamabertahun-tahun dengan bantuan computer, ternyata sangat mengagumkan, betapa tidak , ternyata di dapati bukti-bukti surah serta ayat dalam al-qur’an terdapat gandaan angka 19.
Penemuan tersebut hasil dari penafsiran terhadap surah al muddatstsir ayat 30-31. Firman allah yang bermaksud: “ diatasnya ada Sembilan belas. Dan tidaklah kami menjadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka melainkan untuk cobaan bagi orang – orang kafir, supaya menambah yakin orang – orang yang di beri al kitab dan orang-orang yang beriman, dan supaya berkata orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dan orang-orang kafir, “apakah yang dikehendaki allah dengan perempumaan ini?”
Dalam mentafsirkan ayat tersebut, Prof. Dr. hamka dalam bukunya tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa orang-orang kafir, terutamanya abu jahal mengejek baginda apabila mendengar ayat tersebut. Orang-orang kafir menyangka bahwa penjaga neraka hanya Sembilan belas, bahkan angka tersebut hanyalah perempumaan dari allah SWT saja. Bilangan sebenarnya tidaklah di ketahui melainkan allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui.
Hasil penemuan Rashad Khalifa yang sangat mengejutkan ini adalah dalam tahun 1976 dan telah pamerkan didepan umum ketika diadakan pameran islam sedunia di London. Berikut beberapa hasil penemuan tersebut:
1. Kita mengetahui bahwa setiap surat –surat dalam qur’an selalu diawali dengan bacaan” bismillaahirrahmaanirraahim” dan bacaan ‘bismillah’ tersebut (dalam bahasa arabnya ) terdiri dari 19 huruf (19x1)
2. Bacaan ‘bismillah’ terdiri darai kelompok kata: ismi, allah, arrahman, arrahim. Penelitian menunjukkan jumlah dari masing-masing dari kata tersebut dalam al-qur’an selalu merupakan gandaan dari angka 19
a. Jumlah kata ‘ismi’ dalam al-qur’an ditemui sebanyak 19 kali(19x1)
b. Jumlah kata allah dalam al-qur’an ditemui sebanyak 2,698 kali ( 19x142)
c. Jumlah kata arrahman dalam al-qur’an ditemui sebanyak 57 kali ( 19x6)
d. Jumlah kata arrahim dalam al-qur’an ditemui sebanyak 114 kali ( 19x6)

Apabila faktor pendarapnya di jumlahkan hasilnya juga merupakan gandaan angka 19, yaitu 1+142+3+6=152 (19x8)
3. Jumlah keseluruhan surah-surah dalam al-qur’an adalah sebanyak 114 surah(19x6).
4. Bacaan basmalah dalam al-qur’an di jumpai sebanyak 114 kali (19x6), yaitu sebanyak 113 kali di temukan sebagai pembuka surah-surah kecuali surah ke-9, sedangkan sebuah lagi ditemukan di surah ke-27 ayat: 30.

Berbeda dengan surah yang lain, surah ke-9 tidak diawali dengan bacaan basmalah karena isinya merupakan ayat-ayat perang. Dalam surah ke-9 ini kebanyakan pokok pembicaraannya berisi tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum mmusyrikin karena penghianatan mereka, sebaliknya surah ke-27 terdapat kisah ajakan penyerahan diri Ratu Balqis oleh Nabi Sulaiman, jadi terdapt antagonis antara surah ke-9 dan surah ke-27.
Berikut terjemahan surah ke-9 ayat 3: “ dan suatu permakluman dari allah dan raasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar, rasuNya berlepas diri dari orang orang musyrikin, kemudia jika kamu bertaubat itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa bagi merak siksa yang pedih”
Terjamahan surah ke-27 ayat 29-30: “ Ia ( Balqis) berkata, hai pembesar-pembesarku, telah dikirm kepadaku sebuah surat yang berharga, surat itu dari sulaiman yang isinya berbunyi:” dengan nama allah yang maha pengasih lagi mahaa penyayang” janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku dengan berserah diri”.
5. Pada surah ke-27 ayat :30 tempat ditemukannya bacaan basmalah kalau bilangan surah dan ayatnya di jumlahkan hasilnya merupakan dari gandaan angka 19, yaitu 27+30= 57 ( 19x3)
6. Dari fakta 4 di atas, ditemukan hubungan yang menarik antara surah ke-9. Surah ke-27 ternyata merupakan surah yang ke-19 jika dihitung dari surah ke-9
- Surah ke : 9, 10,11, 12,…..25,26,27
- Urutan surah : 1,2,3,4,……17,18,19
7. Manakala dari fakta 6 di atas, apabila bilangan surah-surah dijumlahkan mulai dari surah ke-9 hingga ke-27: (9+10+11+12…..+24+25+26+27) maka hasilnya adalah 342 ( 19 x18)
8. Wahyu pertama (surah ke-96 ayat: 1-5 ) terdiri dari 19 kata ( 19x1) dan 76 huruf (19x4)
9. Wahyu kedua ( surah ke-68 ayat 1-9) terdiri dari 38 kata (19x2)
10. Wahyu ketiga (surah ke-73 ayat: 1-10) terdiri dari 57 kata ( 19x3)
11. Wahyu terakhir ( surah ke-110) terdiri dari 19 kata (19xx1) dan ayat pertama dari surah ke-110 tersebut terdiri dari 19 huruf (19x1)
12. Wahyu yang pertama kali menyatakan ke-Esaan allah adalah wahyu ke-19(19x1)
13. Surah ke-96 tempat terdapatnya wahyu pertama, terdiri dari 19 ayat (19x1) dan 304 huruf (19x16), selain itu juga ternyata surah ke-96 tersebut merupakan surah yang ke 19 bila dijumlahkan dari belakang al-qur’an
- Surah ke: 114, 113, 112, 111………….98, 97, 96
- Urutan surah ke : 1,2,3,4,………..17,18,19.
Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa al-qur’an tersusun dengan perhitungan system kunci ( interlocking system), sesuai maksud dari surat ke-85 ayat: 20, yang maksudnya:”allah telah mengepung/mengunci mereka dari belakang”.
14. Dari fakta 13, apabila surah-surah di jumlahkan mulai dari surat ke-114 ke-96= ( 114+113+112+111+…..98+97+96) maka hasilnya adalah 1995 atau (19x105).
15. Bagian tengah-tengah qur’an jatuh pada surah ke-18 ayat 19 ( 19x1)
16. Juga ditemukan bukti bahwa surah-surah yang memiliki 8 ayat dan 11 ayat ditemui paling banyak dalam al-qur’an, yaitu masing-masing terdiri dari 5 buah surah. Disusuli kemudian surah-surah yang memiliki 3, 19, 29, 30, dan 52 ayat, yangamsing-masing terdiri dari 3 buah surah. Apabila dijumlahkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kelompok maka hasilnya merupakan gandaan angka 19 yaitu:
- Surah ke 94,95,98,99,102 masing-amsing terdiri dari 8 ayat
- Surah ke 62, 63, 93, 100, 101 masing-masing terdiri dari 11 ayat
Apabila jumlah ayat-ayatnya dijumlahkan, maka: 8+11=19(19x1)
- Surah ke: 103, 108, 110 masing-masing terdiri dari 3 ayat
- Surah ke 82, 87, 96 masing-masing terdiri dari 19 ayat
- Surah ke 48, 57, 81 masing-masing terdiri dari 29 ayat
- Surah ke 32, 67, 89 masing-masing terdiri dari 30 ayat
- Surah ke 14, 68, 69 masing-masing terdiri dari 52 ayat
Apabila jumlah ayat-ayatnya di jumlahkan, maka: 3+19+29+30+52= 133 ( 19x7)
17. Al-qur’an merupakan satu-satunya kitab suci di dunia ini yang memiliki tanda-tanda khusus (initials) berupa huruf-huruf ( code letters) atau sebagaimana disebut dalam bahasa arab “ Muqatta’aat” yang maksudnya “ kata singkatan” Di dalam al-qur’an terdapat sebanyak 29 surah yang diawali dengan 14 kombinasi dari 14 huruf-huruf “muqatts’aat.
- 14 huruf-huruf itu adalah: Alif, lam, Mim, Ra’, Kaf, Ha’, Yaa, Ain, shad, Tha’, Shin, Qaf, Nun, dan Kha’
- 14 kombinasi huruf tersebut adalah:
Alif, Lam, Mim
Kha, Mim
Alif, Lam,Ro’
Alif, Lam, Mim, Ro’
Tho’, Sin
Tho’,sin, Mim
Yaa’, Sin
Nun
Kaf, Kha’. Ya’, Ain, Shod
Alif, Lam, Mim, Shod
Shod
Qof
Ain, Sin, Qof
Tho’, Ha’
- 29 surah-surah tersebut adalah: surah ke 2,3,7,10,11,12,13,14,15,19,20,26,27,28,29,30,31,31,36,38,40,41,43,44,45,46,50, dan 68
Maka apabila bilangan dari banyaknya huruf, banyaknya kombinasi, dan banyaknya surahdi jumlahkan maka hasilnya merupakan gandaan 19, yaitu 14+14+29= 57(19x3)
Tanda-tanda dengan kata singkatan ini, ahli tafsir mempunyai pendapat yang berbeda-beda, ahli tafsir ada yang menyerahkan pengetiannya kepada allah karena dipandang termasuk ayat-ayat ‘ mutasyaabihaat’. Ada pula yang berpendapat huruf-huruf abjad itu berfungsi untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan bacaan-bacaan dalam al-qur’an.
Sesungguhnya penemuan angka 19 ini mempunyai maksud serta penafsirannya yang tersendiri. Dengan adanya huruf-huruf “muqatta’aat” tersebut, ia berfungsi sebagai penjaga keaslian al-qur’an. Kaitannya dengan angka 19 sungguh menakjubkan, perhatikan fakta berikut:
18. Surah ke68 diawali huruf “Nun”, setelah diteliti jumlah huruf nun yang terdapat sebanyak 133 pada surah tersebut dan merupakan gandaan angka 19(19x7), berikut surat ke 68 ayat 2-6: Nun, demi pena dan apayang mereka tulis, dengan nikamt tuhanmu tidak engkau Muhammad orang yang gila, dan sesungguhnya untuk engkau adalah pahala yang tidak putus-putus. Dan sesungguhnya engkau adalah benar-benar atas budi pekerti yang agung. Maka engkau akan melihat kelak, siapa antara kamu yang gila ( alqalam: 1-6)
19. Surah ke 42 dan surah ke 50 ada diawali dengan huruf Qaaf yang terdapat pada kedua surat tersebut sebanyak 114 huruf (19x6)
Surah asysyura jumlah qaaf 57= 19x3
Surah qaaf jumlah qaaf 57= 19x3
Hal lain yang mengherankan adalah allah biasanya menyebut kaumnya nabi Luth dengan kalimat “Qaumu Luth” yang di temui sebanyak 12 kali dalam qur’an, namun pada surah ke 50 ayat 13, sebutan tersebut berubah menjadi : ikhwanu luth” yang artinya “saudara-saudaranya luth”. Tampaknya allah sengaja menghilangkan unsure Qaf dalam kalimat tersebut agar jumlah huruf Qaf dalam quran tetap dalam gandaan 19, sebab jika tidak diganti maka jumlahnya akan bertambah menjadi 115.
Berikut terjamahan surah ke 50 ayat 1-2:” Qaaf, demi alqur’an yang sangat mulia, bahkan mereka merasa tercengang bahwa datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, maka berkatalah orang-orang kafir” ini adalah sesuatu yang ajaib” ( asysyura: 1-2)
20. Surah ke-42 juga diawali dengan huruf ‘Ain, Sin dan Qaaf. Setelah diteliti jumlah ketiga huruf tersebut dalam surah ini merupakan juga gandaan 19, yaitu Ain=98 + Sin=54 + Qaaf=57 = 209 (19x11)
21. Surah ke 36 ( yasiin) di awali dengan huruf Ya dan Siin, setelah diteliti jumlah kedua huruf tersebut adalah sebanyak 285, yang merupakan gandaan 19, yaitu Ya= 237+Siin=48= 285 ( 19x7)
22. Surah ke-13 ( Arra’ad) diawali huruf Alif, Lam, Mim dan Ra\o’. jumlah huruf-huruf tersebut dalam surah ini juga merupakan gandaan 19, yaitu: alif= 605 + Lam=480 + Mim=260 + Ro’=137= 1482 (19x78)
23. Surah ke-7 ( Al- A’raf) diawali huruf Alif, Lam, Mim, Dan Shod, jumlah huruf-huruf tersebut pada surat ke-7 merupakan juga gandaan dari angka 19, yaitu Alif= 2529+Lam=1530+Mim=1164+Shod=97= 5320 (19x280)
24. Surah ke-19 (maryam) diawali huruf Kaf,Kha’, Ya, Ain, dan shod. Jumlah huruf-huruf tersebut pada surat ke-19 juga gandaan angka 19, yaitu: Kaf=137+Kha’=175+Ya’=343+Ain=117+Shod=26=798 ( 19x42)
25. Surah ke-7,19 dan 38 diawali huruf Shod, jumlah huruf shod dalam ketiga surah ini juga gandaan angka 19, yaitu:
Al-Araaf = 97
Maryam = 26
Shad = 29
Jumlahnya 152 ( 19x8)
Apa yang tambah menarik disini, pada surah ke-7 ayat 69 ditemukan kata ‘basthatan’, padahal lalazimnya kata tersebut harus dieja dengan huruf ba’, sin, tho’, ta, ( contoh pada surah ke-2 ayat 147), menurut riwayat, pada saat turunnya ayat 69 tersebut jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW menyebut kata ‘basthatan’ dengan huruf Shod, namun unsure huruf Shod itu tetap harus di baca huruf siin dan hal ini ditandai dengan huruf sin tersebut kecil ditempatkan sebagai huruf kecil di atas huruf Shod. Tampak sekali bahwa allah member tambahan huruf Shod agar jumlahnya dalam al-qur’an menjadi gandaan angka 19, jika tidak maka jumlahnya berkurang menjadi 151.
26. Surah ke-40 hingga ke 46 diawali huruf Kha’ dan Mim. Setelah diteliti jumlah kedua huruf tersebut pada surah-surah tersebut merupakan juga gandaan angka 19. Berikut:
Surah ke 40 : kha’ = 64 mim = 380
Surah ke-41 : Kha’ = 48 Mim = 276
Surah ke-42 : Kha’ = 53 Mim = 300
Surah ke-43 : kha’ = 44 Mim = 324
Surah ke-44 ; kha’ = 16 Mim = 150
Surah ke- 45 : kha’ = 31 Mim = 200
Surah ke-46 : kha’ = 36 Mim = 225
Jumlah semuanya huruf kha’ = 292 dan huruf Mim= 1855
Maka, 292+1855 = 2147 (19x113)
27. Surah ke- 10, 11, 12, 14 dan 15 diawali dengan huruf Alif, Lam dan Ro’, jumlah huruf-huruf tersebut juga didapati terdapatnya gandaan angka 19
Surah ke- 10 Alif= 1319 Lam = 913 Ro’= 257 jumlah= 2489 ( 19x131)
Surah ke-11 Alif= 1370 Lam = 794 Ro’ = 325 jumlah = 2489 ( 19x131)
Surah ke-12 Alif = 1306 Lam = 812 Ro’= 257 jumlah = 2375 ( 19x125)
Surah ke=14 Alif = 585 Lam = 452 Ro’ = 160 jumlah = 1197 ( 19x63)
Surah ke- 15 Alif = 493 Lam = 323 Ro’ = 96 jumlah = 912 ( 19x48)
28. Manakala surah ke-2, 3, 29, 30, 31, dan 32 diawali dengan huruf Alif, Lam, dan Mim. Jumlah keseluruhan huruf-huruf tersebut merupakan gandaan angka 19, berikut;
Surah ke-2 Alif = 4205 Lam = 3202 Mim= 2195 jumlah = 9899 ( 19x521)
Surah ke-3 Alif = 2521 Lam = 1892 Mim = 1249 jumlah = 5662 ( 19x298)
Surah ke-29 Alif = 774 Lam= 554 Mim = 344 Jumlah = 1672 ( 19x43)
Surah ke-30 Alif = 544 Lam = 393 Mim = 317 jumlah = 1254 ( 19x66)
Surah ke-31 Alif = 347 Lam = 297 Mim = 173 jumlah = 817 ( 19x43)
Surah ke-32 Alif = 257 Lam = 155 Mim = 158 Jumlah = 570 ( 19x30)

Keistimewaan yang lain angka 19 adalah:
a. Keistimewaan angka 19 dalam ilmu matematika dikenal sebagai salah satu bilangan prima yaitu bilangan yang tidak habis di bagi dengan bilangan manapun kecuali dengan dirinya sendiri. Keistimewaan tersebut melambangkan bahwa sifatNya ysng serba Maha tidak dibagikan kepada siapapun juga kecuali bagi diriNya sendiri, firman allah dalam surah al ikhlas ayat 3 yang berbunyi “ tidak dia beranak dan tidak dia di peranakkan”
b. Angka 19 terdiri dari angka 1 dan 9, dimana angka 1 merupakan bilangan pertama dan angka 9 merupakan bilangan terakhir dalam system perhitungan kita. Keistimewaan tersebut menunjukkan sifat allah yakni’ Maha Awal dan maha Akhir’, firmannya dalam surah alhadid ayat 3 yang berbunyi “ dialah yang permula dan dialah yang penghabisan”
c. Angka 1 boleh melambangkan sifatNya yang Maha Esa, surah ke-112 ayat 1 “ katakanlah : dia adalah allah maha esa”, sedangkan angka 9 sebagai bilangan poko terbesar melambangkan salah satu sifatnya yang ke-38 yaitu Maha Besar
d. Dalam kalender tahun komariyah ( system peredaran bulan), terjadi tahun Kabisat pada setiap 19 tahun sekali
e. Dalam buku “ atlas Anatomi “ yang disusun oleh Prof. Dr. Chr. P. Raven dapat diketahui bahwa sebagian dari rangka manusia yaitu tulang leher ada 7 ruas, tukang punggung ada 12 ruas, jadi jumlahnya 19 ruas, menurut ahli biologi, 19 ruas tulang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap manusia karena di dalamnya terdapat sum-sum yang merupakan lanjutan dari otak, dengan saraf-saraf yang menuju ke bagian tubuh. Adanya gangguan pada ruas tersebut maka seluruh tubuh akan kehilangan kekuatan.
f. Dari 5 fakta di atas, juga di temukan perkara lain yang menarik yaitu alat-alat tubuh manusia seperti tangan dan kaki sangatlah penting fungsinya dalam kehidupan kita. Bila diteliti ternyata terdapat 19 ruas tulang pada masing-amsing tapak tangan/kaki kecuali ruas-ruas pergelangan tangan,
g. Angka 19 adalah suatu kode matematuka yang melatarbelakangi susunan huruf al-qur’an, suatu fenomena unik yang tiada duanya yang sekaligus membuktikan bahwa al-qur’an adalah wahyu ilahi, bukan karaya manusia. Otak manusia tidak akan mampu menciptakan huruf-huruf yang sekaligus membawa tema utamanya. Apalagi mengingat turunya wahyu secara berangsur-angsur.
h. Selanjutnya angka 19 dapat berfungsi sebagai pemeliharaan keutuhan serta ketulenan al-qur’an. Angka 19 dapat di gunakan untuk menentukan apakah dalam sebuah kitab al-qur’an terdapat suatu kesalahan atau tidak, dengan cara menghitung kata-kata krusial yang jumlahnya dalam al-qur’an digandakan dengan angka 19, kemudian dibagikan angka hasil hitungan dengan 19, maka akan diketahui ada atau tidaknya kesalahan. Demikian seluruh isi al-qur’an seutuhnya akan tetap asli hingga akhir zaman.

Rujukan
A. “ the series of the scientific miracles in quraan” oleh Dr. Tariq Al suwaidan
B. Kertas kerja Rashad Khalifa, mesir di pameran islam sedunia di London, 1976
an

Sabtu, Januari 30, 2010

kata-kata mutiara

Dari satu petikan web...

- Cinta tidak berbalas sama seperti soalan tanpa jawapan.

- Lelaki yang tidak berharta biasanya memiliki lidah bermadu.

- Lelaki pendiam ibarat air tenang dalam dan bahaya.

- Orang yang bijak mempelajari banyak perkara daripada musuhnya sendiri.

- Terdapat banyak kemungkinan untuk gagal kerana kejayaan hanya boleh dicapai dengan satu perkara iaitu USAHA.

- Ketika ditimpa bencana, kita akan mengenali yang mana satu lawan dan yang mana satu kawan.

- Membaca menjadikan diri anda sebagai seorang lelaki, menghadiri persidangan sebagai persediaan menjadi lelaki yang sebenar dan menulis menjadikan anda lelaki sejati.

- Karektor seseorang lebih mudah disembunyikan daripada dikesani oleh orang lain.

- Pemimpin yang baik akan memikul kesalahan dan tidak mengejar nama.

- Lelaki berani mungkin akan kalah tetapi tidak akan mengalah.

- Rumah tanpa buku umpama bilik tanpa tingkap.

- Jika anda hanya berbuat baik kepada diri sendiri maka anda sebenarnya tidak pernah membuat kebaikan.

- Pengalaman ialah gelaran yang diberikan oleh setiap orang terhadap kesilapan mereka.

- Kebocoran yang kecil masih boleh menenggelamkan sebuah kapal yang besar.

- Tiada hadiah yang lebih berharga daripada nasihat yang baik.

- Anak lelaki tetap menjadi anak lelaki sehinggalah beliau beristeri. Anak perempuan kekal menjadi anak perempuan seumur hidupnya.

- Jika anda takut pada sesuatu, lihatlah dan hadapilah.

- Imaginasi menguasai dunia.

- Kebodohan ialah kesilapan bagi seseorang yang mempunyai peluang untuk menjadi pandai.

- Gunakan akal anda seolah-olah nyawa anda bergantung kepadanya.

- Anda tidak akan berjaya menjadi penulis sekiranya anda tidak menjadi pembaca terlebih dahulu.

- Rahsia hati seseorang ialah sedalam sebuah lautan yang luas.

- Nyanyian ibu untuk menidurkan anaknya ketika kecil adalah suara yang paling merdu di dunia.

- Orang miskin memakan makanan yang lebih enak daripada orang kaya kerana makanan mereka adalah berkat kepada kemiskinan mereka.

- Anda tidak akan berasa penat sekiranya melakukan perkara yang anda suka.

- Lebih baik seseorang wanita mengahwini lelaki yang mencintainya daripada beliau mencintai lelaki tersebut.

- Jika anda berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang ke tangga tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut.

- Di mana anda berdiri, di situlah perlumbaan kehidupan anda dan lupakan masa silam.

- Berhati-hatilah dengan kemarahan seorang yang sedang bersabar.

- Tanpa permulaan, anda tidak akan sampai ke mana-mana.

- Adalah lebih baik untuk mengetahui kelemahan dan kegagalan sendiri daripada menuding kesalahan kepada pihak lain.

- Setiap malam sebelum tidur,anda perlu menetapkan satu matlamat di dalam minda dan menguatkannya dari hari ke hari.

- Jagalah apa yang anda suka atau anda terpaksa menyukai apa yang anda dapat.

- Lelaki yang bijak dapat membaca buku dan kehidupan sekaligus.

- Kesabaran akan lebih menguntungkan daripada kekuatan yang dimiliki.

- Jika anda hilang segala-galanya, jangan lupa, kerana anda masih mempunyai masa depan.

- Sesiapa yang tidak pernah merasai kepahitan tidak akan mengenal kemanisan.

- Masyarakat abad dahulu menggunakan tenaga manusia untuk membina sebuah monumen yang indah sekali. Masyarakat abad kini menggunakan jentera hanya untuk membina sebuah kedai.

- Tidak pernah wujud orang malas. Orang yang dianggap malas ialah orang yang tidak dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya.

- Jika poket anda penuh, anda tidak akan kekurangan sahabat

- Semua perkara adalah sukar sebelum ia menjadi mudah

- Mimpi itu adalah perlu dalam hidup

- Seorang lelaki boleh dikalahkan tetapi tidak boleh dimusnahkan.

- Kemenangan terhadap diri sendiri adalah lebih baik daripada kemenangan terhadap orang lain.

- Orang pengecut ialah orang yang melihat sesuatu yang benar tetapi tidak melakukannya.

- Kemenangan hanya untuk orang yang berhak mendapatkannya.

- Lebih mudah untuk memenuhi impian kita yang pertama daripada cuba untuk mengejar impian-impian lain selepasnya.

- Tidak ketawa walaupun sehari amat merugikan.

- Anda tidak boleh mengubah masa lepas anda. Tetapi anda boleh memusnahkan diri anda kini sekiranya terlalu memikirkan masa depan anda.

- Tidak penting sama ada berapa lama kita hidup. Yang penting bagaimana keadaan kita semasa hidup.

- Berdoa dan meminta bukannya perkara yang sama.

- Berterima kasihlah kepada pokok yang memberi anda perlindungan dengan tidak memusnahkannya.

- Sembahyang adalah prinsip utama dalam hidup. Memberi alasan tidak cukup masa untuk melakukannya adalah hinaan kepada Allah.

- Jangan tinggalkan hingga esok apa yang boleh disiapkan hari ini.

- Seorang manusia yang hebat tidak akan merungut terhadap peluang.

- Tiada hiburan yang lebih murah daripada membaca.

- Apabila semua benda kelihatan semakin hilang, ingatlah bahawa masa depan masih ada.

- Rasuah akan sentiasa wujud selagi masih ada perasaan tamak pada diri manusia.

- Jangan sangka diri kita adalah yang terbaik kerana kita belum kecapi kejayaan yang orang lain capai.

- Tidak semestinya orang yang berjaya terus berjaya dan orang yang gagal terus gagal.

- Orang yang serba kekurangan kurang mengetahui kelemahan dirinya sebaliknya sentiasa menyalahkan orang lain atas apa yang berlaku.

- Dalam dunia ini lebih ramai yang berlidah buaya daripada yang berlidah manusia.

- Dunia bukanlah tempat menunjukkan kekuatan tetapi untuk kita rasai nikmatnya.

- Orang yang sentiasa berusaha ialah seorang yang takutkan kegagalan.

- Seseorang yang cepat mendaki ke puncak akan cepat pula jatuh ke bumi.

- Kepakaran seseorang tidak akan ke mana selagi dia tidak membuktikannya melalui perlaksanaan.

- Sewaktu senang kita lebih menghargai kekayaan tetapi sewaktu susah kita akan lebih menghargai kesihatan.

- Berusahalah dahulu sebelum mengaku kalah dan ingatlah bahawa tiada kesenangan dicapai tanpa ranjau.

- Penipu yang mahir sekalipun tidak akan menyedari sekiranya dirinya ditipu.

- Kegagalan adalah permulaan kepada kejayaan.

- Harta boleh menjadikan seseorang yang tamak sebagai hambanya.

- Kecantikan dan kebaikan tidak wujud bersama.

- Peperangan hanya boleh menjanjikan kemenangan selepas kemusnahan dan kematian.

- Setiap manusia hanya mempunyai dua matlamat iaitu cita-cita dan kejayaan.

- Harta menjamin dunia. Iman menjaminkan akhirat.

- Penghalang kepada kejayaan adalah fikiran sendiri, bukannya kecacatan atau kekurangan.

- Seorang anak tidak akan mengetahui kasih sayang ibu bapanya terhadapnya sehinggalah dia mempunyai anak sendiri.

- Kawan yang sebenar ialah seorang yang dapat menerima diri anda yang sebenar.

- Masa adalah sekolah di mana kita belajar. Masa adalah api di dalamnya kita terbakar.

- Manusia mesti menamatkan peperangan, jika tidak peperangan akan menamatkan manusia.

- Arus masa depan telah tiba dan tiada cara melawannya.

- Kisah cinta yang sebenarnya tiada akhirnya.

- Bukti terbaik cinta ialah kepercayaan.

- Kita lebih banyak berusaha untuk menegakkan benang basah daripada berusaha memperbaiki kelemahan diri.

- Jika kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan, nescaya ganjaran yang kita terima juga setanding dengan apa yang kita usahakan.

- Semangat yang kuat mampu mengatasi apa sahaja cabaran yang datang.

- Selagi kita mencuba dan berusaha, selagi itulah kita akan beroleh apa yang kita hajati.

- Dendam adalah manis. Balasannya adalah pahit.

- Fikiran membawa kepada pekerjaan. Pekerjaan membawa kepada kejayaan. Kejayaan membawa kepada impian.

Jumat, Desember 04, 2009

RIHALAH MAHASISWA HIDAYATULLAH YAMAN
Permasalahan Di Akhir Tahun 2009

Setiap tahun permasalahan ini pasti di rasakan oleh mahasiswa indonesia khususnya dan mahasiswa pendatang umumnya, permasalahan dalam mengurus izin tinggal
Dan permasalahan ini sangat dirasakan oleh mahasiwa yang tidakmempuyai uang untuk mengurusnya, biaya sangat besarberkisar antara $450 sampai $600
Ini sangat terasa bagi saya, saya tidak tahu harus cari uang dimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, mengharapkan keluarga tidak mungkin lagi, karena keluarga selalu di landa permasalahan di sebabkan permasalahan saya ini, saya tidak sanggup lagi untuk meminta dan mengadu kepada mereka
Ya allah pemudahkanlah semua urusan hambaMU ini, tidak ada upaya dan kekuatan melainkan dariMU ya allah........

Selasa, Desember 01, 2009

UMUR AKAN MENCAIR SEPERTI ES

Cepat sekali waktu berlalu. Mengalir tak pernah berhenti. Jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, bergerak. Waktu tak dapat ditunda, tak dapat ditahan dan tak mungkin ada yang mampu mengulang. Itu artinya, usia kita pun berkurang. Kita... semakin dekat ke liang lahat. Saudaraku, entah, apakah pertambahan dan perguliran waktu itu, berarti mendekatkan diri kita pada kenikmatan surga. Atau mendekatkan kita pada kesengseraan neraka. Nauzubillah....
Rasul saw. Menyifatkan cepatnya perjalanan waktu kehidupan seperti perjalanan seorang musafir yang hanya sejenak berhenti di bawah pohon di tengah perjalanan yang amat panjang. Para ulama juga banyak menguraikan ilustrasi tentang hidup yang amat singkat ini. "Umurmu akan mencair seperti mencairnya es, " kata Imam Ibnul Jauzi. (Luthfu fil Wa'z, 31)
Saudaraku, sahabatku, Semoga Allah memberkahi sisa usia kita, Permasalah terbesar setiap orang adalah ketika kecepatan umur dan waktu hidupnya tidak seiring dengan kecepatannya untuk menyelamatkan diri dari penderitaan abadi di akhirat. Ketika, usia yang sangat terbatas itu tidak berfungsi sebagai pelindung diri dari beratnya adzab dan siksa Allah swt. Di saat, banyaknya hembusan dan tarikan nafasnya tak sebanding dengan upaya dan jihadnya untuk terhindar dari lubang kemurkaan Allah. Ketika, jumlah detak jantung dan aliran darah yang di pompa di dalam tubuhnya, tak sebanyak gerak dan tingkahnya untuk menjauhi berbagai kemaksiatan yang dapat memunculkan kesengsaraan akhirat.
Saudaraku,Sesungguhnya jiwa kita adalah milik Allah dan kepada-Nya lah jiwa ini akan kembali.... Suasana hati seperti inilah yang perlu kita tumbuhkan. Adakah di antara kita yang tidak mempunyai dosa? Atau merasa mampu menebus kotoran dan dosa yang telah dilakukan selama puluhan tahun usia yang telah lewat? Tentu tidak. Perasaan kurang, merasa banyak melakukan kemaksiatan, lalu menimbulkan penyesalan adalah bagian dari pintu-pintu rahmat Allah yang akan mengantarkan kita pada taubat. Suasana hati seperti inilah yang akan mendorogng pemilikinya bertekad mengisi hari dengan amal yang lebih untuk menebus kesalahan yang lalu.
Saurdaraku, mari menangguk pahala, meraih rahmat dan ampunan Allah sebanyak-banyaknya sekarang juga. Perbanyaklah dzikir, bersedekah, berjihad dan beramal shalih.....Tak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan. Sekarang dan jangan tunda-tunda lagi niat baik kita.... Semoga Allah meneguhkan kekuatan kita untuk melakukan kebaikan yang kita niatkan... Amiiin.

UMUR AKAN MENCAIR SEPERTI ES

Cepat sekali waktu berlalu. Mengalir tak pernah berhenti. Jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, bergerak. Waktu tak dapat ditunda, tak dapat ditahan dan tak mungkin ada yang mampu mengulang. Itu artinya, usia kita pun berkurang. Kita... semakin dekat ke liang lahat. Saudaraku, entah, apakah pertambahan dan perguliran waktu itu, berarti mendekatkan diri kita pada kenikmatan surga. Atau mendekatkan kita pada kesengseraan neraka. Nauzubillah....
Rasul saw. Menyifatkan cepatnya perjalanan waktu kehidupan seperti perjalanan seorang musafir yang hanya sejenak berhenti di bawah pohon di tengah perjalanan yang amat panjang. Para ulama juga banyak menguraikan ilustrasi tentang hidup yang amat singkat ini. "Umurmu akan mencair seperti mencairnya es, " kata Imam Ibnul Jauzi. (Luthfu fil Wa'z, 31)
Saudaraku, sahabatku, Semoga Allah memberkahi sisa usia kita, Permasalah terbesar setiap orang adalah ketika kecepatan umur dan waktu hidupnya tidak seiring dengan kecepatannya untuk menyelamatkan diri dari penderitaan abadi di akhirat. Ketika, usia yang sangat terbatas itu tidak berfungsi sebagai pelindung diri dari beratnya adzab dan siksa Allah swt. Di saat, banyaknya hembusan dan tarikan nafasnya tak sebanding dengan upaya dan jihadnya untuk terhindar dari lubang kemurkaan Allah. Ketika, jumlah detak jantung dan aliran darah yang di pompa di dalam tubuhnya, tak sebanyak gerak dan tingkahnya untuk menjauhi berbagai kemaksiatan yang dapat memunculkan kesengsaraan akhirat.
Saudaraku,Sesungguhnya jiwa kita adalah milik Allah dan kepada-Nya lah jiwa ini akan kembali.... Suasana hati seperti inilah yang perlu kita tumbuhkan. Adakah di antara kita yang tidak mempunyai dosa? Atau merasa mampu menebus kotoran dan dosa yang telah dilakukan selama puluhan tahun usia yang telah lewat? Tentu tidak. Perasaan kurang, merasa banyak melakukan kemaksiatan, lalu menimbulkan penyesalan adalah bagian dari pintu-pintu rahmat Allah yang akan mengantarkan kita pada taubat. Suasana hati seperti inilah yang akan mendorogng pemilikinya bertekad mengisi hari dengan amal yang lebih untuk menebus kesalahan yang lalu.
Saurdaraku, mari menangguk pahala, meraih rahmat dan ampunan Allah sebanyak-banyaknya sekarang juga. Perbanyaklah dzikir, bersedekah, berjihad dan beramal shalih.....Tak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan. Sekarang dan jangan tunda-tunda lagi niat baik kita.... Semoga Allah meneguhkan kekuatan kita untuk melakukan kebaikan yang kita niatkan... Amiiin.